Ds Garanti

DS-garanti var en service til private forbrugere, der benyttede virksomheder, der var medlem af DS Håndværk & Industri. Denne garanti sikrede, at hvis en privat kunde indbragte en sag for Håndværkets Ankenævn og fik medhold, blev det fejlbehæftede arbejde rettet. Garantien dækkede op til 75.000 kr. inkl. moms.

Hvis den virksomhed, der havde udført arbejdet, ophørte eller gik konkurs, var kunden stadig sikret under DS-garanti. I sådanne tilfælde blev arbejdet udført af en anden virksomhed under ordningen. Håndværkets Ankenævn, der håndterede sagerne, var uvildigt og bestod af repræsentanter for både forbrugere og virksomheder, med en upartisk dommer som formand.

Hvis Ankenævnet gav kunden medhold i en sag, var der normalt en frist på 30 dage for virksomheden til at udbedre problemet. Hvis en skade opstod, skulle kunden først henvende sig til den virksomhed, der havde udført arbejdet. Hvis klagen ikke hjalp, kunne kunden indbringe sagen til Håndværkets Ankenævn ved at indsende et klageskema og eventuelle relevante bilag for klagen.

DS Håndværk & Industri var en arbejdsgiver- og brancheforening for 2.250 små og mellemstore industri-, maskin-, smede- og vvs-virksomheder. De var baseret i Odense, og deres kontaktinformation var tilgængelig på deres hjemmeside.

Nu kan man kontakte siden her http://www.håndværkergaranti.dk/

Vil du gerne have et tilbud på vvs arbejder, kan du læse mere om dette her. Her får man 3 tilbud og vælger man en af disse er de og omfattet af en garanti.